Projektutvecklingsprocess

- Förstå kundens krav

     -    Feasibility and capability study

- Hur ska vi göra det? 5W1H

- Design och prototyping

     -    Advanced Production Quality Planning (APQP)

     -    Quality requirements, Process flow, Control plan, FMEA

- Verktyg (design och tillverkning)

     -    ISIR, PPAP samples

     -    Mass Production

- Logistik

     -    Value Stream Mapping (VSM)

[email protected]